Regulamin

Regulamin

Uczniowskiego Klubu Sportowego EL-TUR SP 3 Bogatynia

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Uczniowski Klub Sportowy EL-TUR SP 3 Bogatynia zwany dalej "Klubem" lub " UKS EL-TUR SP 3 " działa w oparciu o jego statut. 
 2. Siedzibą Klubu jest budynek Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
 3. Zarząd opracowuje i zatwierdza Regulamin Klubu.
 4. Prawo zmian w treści Regulaminu leży jedynie w kompetencji Zarządu.
 5. Zaktualizowane wersje Regulaminu Klubu, publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej UKS EL-TUR SP 3 
 6. Klub prowadzi działalność w cyklu rocznym: treningi szachowe w odpowiednio przygotowanych salach, treningi specjalistyczne, obozy, turnieje. 
 7. Zgłoszenie do Klubu jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem Regulaminu Klubu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klub w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z póź. zm. 
 8. W celach promocyjnych Klubu - na jego stronie internetowej - możliwa jest publikacja zdjęć i filmów, w których bierze udział uczestnik.

II. Cel działalności klubu

Celem działalności Klubu jest:

 1. Szeroko pojęta działalność statutowa, a w szczególności:

  - Szkolenie sportowe zawodników na wszystkich poziomach umiejętności

- Uzyskanie awansu do drużynowej ekstraligi juniorów.

- Uzyskania awansu do Mistrzostw Polski Juniorów,

- Udział w turniejach klasyfikacyjnych i o Mistrzostwo Województwa,

- Reprezentowanie macierzystej Szkoły na zawodach wszystkich  szczebli.

 

III. Obowiązki Członków Klubu

 

 1. Warunkami przynależności do Klubu są: -
 2. zaświadczenie lekarskie zezwalające uprawiać wybraną dyscyplinę sportu; 
 3. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; 
 4. posłuszeństwo trenerom, instruktorom i opiekunom w działalności statutowej klubu; 
 5. kultura osobista i zdyscyplinowanie; 
 6. przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 
 7. Członkowie Klubu każdorazowo będą informowani o zmianach w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany zapisów w Regulaminie możliwa jest rezygnacja z członkostwa w Klubie. 
 8. Każdy członek Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną i psychiczną oraz zdrowy i higieniczny tryb życia. 
 9. Członek Klubu godnie reprezentuje i promuje Klub w swoim otoczeniu. 
 10. Członek Klubu uczestniczy w imprezach organizowanych przez Klub. 
 11. Członek Klubu aktywnie uczestniczy w życiu Klubu. 
 12. Każdy z członków Klubu jest zobowiązany do uczestnictwa w treningach, jeżeli takie zostaną zorganizowane przez klub oraz startach w zawodach  organizowanych przez Związki Szachowe  i szkolne, jeżeli zostanie na takie powołany przez trenera,  instruktora lub opiekuna. 
 13. Zwolnienie z udziału w zajęciach może nastąpić tylko decyzją trenera danej akcji.
 14. O niemożności udziału w zawodach członek kadry, opiekun prawny zawodnika lub klub, którego jest członkiem musi powiadomić Trenera w formie mailowej lub pisemnej wraz z podaniem przyczyn minimum 7 dni przed akcją, o ile takie powołanie otrzymał przynajmniej 7 dni przed zawodami

IV. Zajęcia i turnieje

Klub ma prawo odwołać zajęcia z powodu wyjazdu instruktora na imprezę szachową, uczestnicy zostaną poinformowani o tym odpowiednio wcześniej podczas zajęć.

 1. W przypadku niedyspozycji instruktora, Klub ma prawo zorganizować zastępstwo bez konieczności informowania uczestników o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności instruktora, uczestnicy informowani są o zaplanowanych zmianach podczas zajęć. 
 2. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Klubu. 
 3. Osoby przebywające w siedzibie Klubu zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych wg odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania mienia. 
 4. Osoby, które oczekują na rozpoczęcie zajęć przebywają w miejscach do tego wyznaczonych.
 5. Klub ze swojej strony zapewnia jego członkom organizację zajęć szachowych na każdym poziomie umiejętności. W przypadku braku możliwości zapewnienia zajęć na odpowiednim poziomie, klub zobowiązuje się do współfinansowania szkolenia indywidualnego zawodników o ile posiada na to środki finansowe.

V. Postanowienia końcowe

 

     1. Członek Klubu naruszający postanowienia niniejszego regulaminu może zostać:

 • ukarany naganą,
 • wydalony z akcji szkoleniowej – na koszt opiekunów prawnych,
 • skreślony z listy członków Klubu,
 • członek klubu, który bez usprawiedliwienia nie weźmie udziału zawodach organizowanych przez Klub może zostać ukarany dyskwalifikacją na okres do 3 miesięcy albo skreśleniem z listy Członków Klubu lub inną sankcją nałożoną na niego przez Zarząd Klubu.

     2. Decyzje, o której mowa w punkcie V.1  podejmuje zarząd klubu.

 

 

Niniejszy Regulamin powinien zostać przedstawiony zawodnikom i ich opiekunom prawnym. Zapoznanie się z regulaminem powinni potwierdzić oni formułą „zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania” oraz własnoręcznymi podpisami. 

Aktualności

25-11-2019 GP_5_2019

VIII Mistrzostwa Bogatyni w cyklu Grand Prix w szachach


23 listopada odbył się piąty turniej szachowy o Mistrzostwo Bogatyni w cyklu Grand Prix.
Szachiści rozegrali 6 rund z tempem 10 minut plus 5 sekund za ruch na partię


za


Zwycięzcy grupy A


SERWIS TURNI EJOWY GRUPY A

SERWIS TURNIEJOWY GRUPY B

SERWIS TURNIEJOWY GRUPY C

GALERIA ZDJĘĆ

26-05-2019 GP_2019 2019

Szanowni Państwo! 
Odwołujemy turniej z 25 maja na miejscu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni wybory do Europarlamentu. 
Zapraszamy we wrześniu.
26-05-2019 MDŚlp-30_2019

8 i 19 maja 2019 roku w Legnicy odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich. Duży sukces odniosła zawodniczka klubu UKS EL-TUR SP3 Bogatynia, Aleksandra Czarniecka. Ola zajęła I miejsce w grupie dziewcząt do lat 16, zdobywając złoty medal oraz tytuł Mistrzyni Dolnego Śląska. 

Ola Czarniecka

Wiktoria Olszewska

Wktoria Olszewska zajęła III miejsce do lat 14

Hania Pietryk

Hania Pietryk - III miejsce do lat 10

16-05-2019 GP3_2019 11 MAJA 2019 ROKU
zapraszamy na 3 turniej o Mistrzostwo Bogatyni w cyklu GRAND PRIX 
ZAPISY OD GODZINY 9:00 do 9:30 
KOMUNIKAT I SERWISY TURNIEJOWE: 
GRUPA A 
GRUPA B 
GRUPA C ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!   
 
19-04-2019 III Liga

SZACHIŚCI Z BOGATYNI MISTRZAMI

DOLNEGO ŚLĄSKA!

III Liga

17-04-2019 OOM_2019

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH W SZACHACH

W dniach 30.03 - 06.04. w Sielpi Wielkiej w województwie świętokrzyskim rozgrywały się Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych. UKS SP3 Bogatynia reprezentowały Joannę Pietryk w kategoriach do lat 12

Asia Pietryk

i Wiktoria Olszewska w kategoriach do lat 14.
Wiktoria Olszewska

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Następna Ostatnia

Imprezy

Obozy szkoleniowe

Galeria

Copyrights: Agencja64 plus Realizacja Agencja Interaktywna Acro.media Sp. z o.o.